strona główna
Synapsa ORTH

Synapsa EDU

Synapsa LIMPHOLOGY

Fizjoterapia sportowa
   Główną gałęzią specjalizacji toruńskiego ośrodka jest fizjoterapia w ortopedii i traumatologii a w szczególności fizjoterapia sportowa. Sport wyczynowy i związane z nim kontuzje dały początek fizjoterapii sportowej, a leczenie sportowców wymaga ogromnej wiedzy i zaangażowania. Takie podejście fizjoterapeutów z naszego Centrum przyciągnęło do nas pacjentów, którzy nie uprawiają sportu, ale ich kontuzje dotyczą stawów najczęściej uszkadzanych w sporcie.
   Z uprawianiem sportu wiąże się niestety występowanie wypadków i urazów, a w ich następstwie uszkodzeń określanych jako obrażenia sportowe, które dotyczą w większości ludzi młodych, w pełni aktywnych zawodowo i w najlepszej kondycji fizycznej. Z niektórych statystyk wynika, że obrażenia sportowe stanowią około 10% wszystkich rodzajów obrażeń, oraz że co około 14 wypadek lub uraz ma miejsce na boisku lub arenie sportowej.
   Celem postępowania leczniczego w urazowych obrażeniach narządu ruchu u osób podejmujących aktywność fizyczną o charakterze sportowym jest przywrócenie prawidłowych stosunków anatomicznych i czynnościowych w miejscach uszkodzenia oraz zapewnienie im powrotu do aktywności sportowej na poprzednim (z przed urazu) poziomie. To postępowanie obejmuje prawidłowe rozpoznanie (diagnostyka), szybkie podjęcie właściwego leczenia oraz etapowe leczenie usprawniające.
   W postępowaniu leczniczym należy dążyć do całkowitego wygojenia się uszkodzonych struktur, przywrócenia ich funkcji i co najważniejsze - odtworzenia pełnej, prawidłowej czynności statycznej i dynamicznej danego odcinak i całego narządu ruchu. Postępowanie to powinno być zawsze kompleksowe i obejmować leczenie zachowawcze lub operacyjne oraz leczenie usprawniające.

   Właściwe postępowanie lecznicze opiera się na:

 • znajomości podstawowych wiadomości z zakresu anatomii i biomechaniki
 • znajomości podstawowych zasad gojenia się tkanek miękkich - podstawy biologicznego procesu gojenia się tkanek po urazie
 • znajomości podstawowych rodzajów leczenia zachowawczego i operacyjnego, w tym również leczenia usprawniającego
 • musi uwzględniać wiek sportowca, wcześniejszy stan jego zdrowia (kontuzje, urazy, zachorowania), poziom aktywności sportowej, specyfikę uprawianej dyscypliny sportu.

   Mając na uwadze odpowiedzialność jaką obarczony jest terapeuta prowadzący rehabilitację zawodnika, szczególny nacisk kładziemy na właściwe przygotowanie merytoryczne i doświadczenie naszych terapeutów.
Wszyscy terapeuci zajmujący się sportowcami mają dyplom magistra fizjoterapii, a wyższe wykształcenie uzupełnione jest licznymi stażami w renomowanych ośrodkach (Carolina Medical Centre, Klinika Ruchu), studiami i kursami podyplomowymi itp. Dodatkowo są obligowani do permanentnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Systematyczny udział w sympozjach i konferencjach naukowych pozwala na bieżące śledzenie postępów medycyny a tym samym maksymalną skuteczność prowadzonych działań.

   Nasi terapeuci są również członkami wielu Towarzystw Naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF), Polskiego Towarzystwa Traumatologii Sportowej (PTTS) oraz Europejskiej Federacji Leczenia Urazów Sportowych (EFOST - European Federation of Orthopaedic Sports Traumatology)

Terapeuci:

  Agnieszka Szczerbicka
  Joanna Szpanowska
  Leszek Tajchman
  Paweł Szczerbicki

IT.PStudio / tworzenie stron www