strona główna
Synapsa ORTH

Synapsa EDU

Synapsa LIMPHOLOGY

Choroby przewlekłe narządu ruchu


   Jest to prawdopodobnie największa grupa różnych jednostek chorobowych u podłoża których najczęściej leży zaburzenie funkcji statycznych narządu ruchu. Przeciążenia statyczne i związane z nimi zmiany zwyrodnieniowe powodują dolegliwości bólowe i następcze zaburzenia dynamiczne. Zmienione chorobowo i zaburzone reakcje mięśni w zakresie pracy statycznej i dynamicznej doprowadzają do utrwalania się niekorzystnych zmian. Są również częstą przyczyną urazów sportowych.

   Celem działań fizjoterapeutycznych jest tu przede wszystkim możliwie dokładne znalezienie przyczyn tych zaburzeń i odtworzenie prawidłowych reakcji nerwowo – mięśniowych. Bardzo ważne jest działanie profilaktyczne mające na celu wykluczenie zachowań powodujących owe zaburzenia oraz edukacja w zakresie ergonomii pracy, wysiłku fizycznego i wypoczynku.

IT.PStudio / tworzenie stron www