strona główna
Synapsa ORTH

Synapsa EDU

Synapsa LIMPHOLOGY

Powikłania pooperacyjne narządu ruchu


   Czasami planowany zabieg operacyjny nie dotyczący bezpośrednio narządu ruchu w następstwie uszkodzeń okołooperacyjnych lub zrostów powstających w procesie gojenia jest przyczyną jego dysfunkcji. Najczęściej dochodzi do uszkodzenia pojedynczych nerwów obwodowych lub splotów nerwowych umiejscowionych w obrębie operowanych tkanek. Także tworzące się blizny oraz osłabienie przeciętych mięśni mogą powodować zaburzenia biomechaniki nerwów lub układu kostno - mięśniowego. Wtedy również niezbędna jest rehabilitacja ukierunkowana na odbudowę utraconych lub upośledzonych funkcji.

IT.PStudio / tworzenie stron www