strona główna
Synapsa ORTH

Synapsa EDU

Synapsa LIMPHOLOGY

Zabiegi operacyjne narządu ruchu


   Wszędzie tam gdzie niezbędna jest interwencja chirurgiczna, niezbędna jest również fizjoterapia. I to zarówno przed jak i po zabiegu operacyjnym.

   Proces rehabilitacji rozpoczynamy od poznania obecnego stanu pacjenta oraz nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z lekarzem prowadzącym i operatorem. Pozwala to na uzyskanie dokładnej informacji dotyczącej samego zabiegu i oczekiwanych efektów leczenia. Na tej podstawie rozpoczynamy rehabilitację przedoperacyjną. Nasze działania skupione są głównie na nauczeniu pacjenta ćwiczeń jakie będzie wykonywał bezpośrednio po zabiegu, wzmocnieniu mięśni narażonych na pozabiegowe ubytki siły (zaniki mięśniowe np. w wyniku unieruchomienia) oraz uwrażliwieniu pacjenta na ruchy i sytuacje których po zabiegu powinien się wystrzegać.

   Rehabilitację poopracyjną możemy rozpocząć już w drugiej dobie po zabiegu (zależy to wyłącznie od rodzaju zabiegu i wskazań lekarza prowadzącego). W okresie unieruchomienia wprowadzamy ćwiczenia izometryczne i stymulację kontralateralną. Tam gdzie to konieczne włączamy terapię przeciwobrzękową i przeciwbólową. W większości przypadków możliwe jest również natychmiastowe włączenie Ciągłego Ruchu Biernego. Zabiegi możemy wykonać również w domu pacjenta, co w przypadku problemów z przemieszczaniem się jest dla niego dużym ułatwieniem.

   W kolejnym etapie dążymy do przywrócenia pełnej sprawności narządu ruchu lub tam, gdzie nie jest to możliwe, staramy się zbudować prawidłowe mechanizmy kompensacyjne.

IT.PStudio / tworzenie stron www